Klik hier om de kaart te tonen. U gaat hiermee akkoord met ons privacy statement.
World Wide Needs S.P.R.L., Sart-Dames-Avelines

World Wide Needs S.P.R.L., Sart-Dames-Avelines

Chaussee de Namur 62c, Sart-Dames-Avelines ( )

www.doggymountain.be

Voorwaarden

1. Algemeen
De exploitatiezetel van Doggy Mountain is gevestigd aan Linkeroever 86 in 9870 Zulte, België. Voor alle rechtsverhoudingen tussen de bezoekers en kopers van onze internetsite gelden de onderstaande bepalingen, met uitsluiting van de bepalingen van de bezoeker of koper zelf, tenzij hierover uitdrukkelijk en schriftelijk een andersluidende overeenkomst wordt afgesproken.

2. Gebruik van deze site
Alle gegevens op deze site kunnen door de bezoeker enkel voor persoonlijk gebruik opgenomen worden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, verdeeld of vermenigvuldigd zonder nadrukkelijke toestemming van Doggy Mountain. De internationale copyrights zijn van toepassing op de volledige inhoud van deze site.

3. Koop
De overeenkomst komt enkel tot stand nadat Doggy Mountain de bestelling heeft aanvaard. Doggy Mountain heeft het recht bepaalde bestellingen te weigeren. In dat geval zal zij de klant hiervan op de hoogte brengen. Ook indien Doggy Mountain niet in staat is de bestelling uit te voeren (bijvoorbeeld wanneer een artikel uitgeput is), laat hij dit aan de koper weten. Doggy Mountain moet in dergelijk geval geen schadevergoeding betalen.

4. Betalingsmodaliteiten
De koper moet de overeengekomen prijs betalen. Indien wordt gekocht met een betaalkaart, zal Doggy Mountain de bestelling versturen van zodra de betaling is geschied. Bij overschrijving of giro dient steeds vooruit te worden betaald. De levering gebeurt dan onmiddellijk na ontvangst van de betaling.

5. Bedenktermijn
De koper heeft gedurende zeven werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering, het recht om de verkoper mee te delen dat hij van zijn aankoop afziet. Hij stuurt de aankoop dan in de originele en onbeschadigde (ongeopende) verpakking terug naar Doggy Mountain, Linkeroever 86, 9870 Zulte, België. Als rond het product een speciale zegel of verpakking werd aangebracht, dan mag deze niet verbroken zijn. Bij verbreking geldt de bedenktijd niet. Deze bedenktijd geldt niet voor cd en video of voor promotieacties, kortingartikelen en artikelen in uitverkoop. Terugbetaling kan enkel gebeuren met afhouding van de door Doggy Mountain gemaakte kosten zoals verzend- verpakking en administratiekosten met een minimum van € 5.00.

6. Prijs
De prijzen die Doggy Mountain vermeldt, zijn inclusief BTW. Zij worden met de grootste zorg aan de klant meegedeeld. Doggy Mountain is echter niet verantwoordelijk voor type-, zet- en andere fouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs wordt vermeld. Doet dat geval zich uitzonderlijk voor, dan wordt de prijs aangepast, maar heeft de koper het recht om bij het vernemen van de correcte prijs, van zijn aankoop af te zien. Als de koper zich niet in het land van verzending bevindt, dan betaalt hij zelf eventuele invoerrechten.

7. Kortingen
Kortingen gelden nooit op de verzendkosten. Artikelen in uitverkoop, met korting, vallen buiten de garantie en teruggave mogelijkheden. Kortingen zijn nooit cummuleerbaar.

Contact opnemen

Contact info

World Wide Needs S.P.R.L.
Chaussee de Namur 62c
Sart-Dames-Avelines ( )

www.doggymountain.be

Trefwoorden: Hondentraining, Sart-Dames-Avelines, Hondenhalsbanden, Hondenhoofd tuigen, Hondenkleding, Muilkorven, Hondenspeelgoed, Hondenverzorging, Waakborden

Rubrieken: Hondenverzorging, Hondentraining, Honden benodigdheden

Houd contact